Δημοτικό Σχολείο

Λουτρόπολης Θερμής

Το σχολείο μας!!

Τάξεις


Είσοδος μέλους

                

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ * ΤΑΞΕΙΣ * ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΒΑΓΙΑ ΠΑΠΑΛΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ     Ωρ.21   

ΠΑΠΑΛΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

          

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΙΑΚΜΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΦΥΝΤΑΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

Στ΄

ΔΕΥΤΕΡΑ

 1η

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

 2η

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

 3η

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Αγγλικά

Μαθηματικά

Γεωγραφία

 4η

Μελέτη

Μελέτη

Ιστορία

Μαθηματικά

Αγγλικά

Ευέλικτη Ζώνη

 5η

Αισθ.Αγωγή

Αισθ.Αγωγή
Ευέλικτη Ζώνη

Μελέτη

 Ιστορία

Αγγλικά

 6η

   
Αγγλικά
Αισθ.Αγωγή
Γεωγραφία

Φυσική

 7η

         

Κ. Π. Α

ΤΡΙΤΗ

 1η

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

 2η

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

 3η

Μελέτη

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Αγγλικά

Μαθηματικά

 4η

Αισθ.Αγωγή 

Μελέτη

Αγγλικά

Ιστορία

Μαθηματικά
Φυσική

 5η

Ευέλικτη Ζώνη 

Μουσική

Αγγλικά

Θρησκευτικά

Ιστορία

Ευέλικτη Ζώνη

 6η

   

Μελέτη

Μουσική

Αισθ. Αγωγή

Αγγλικά

 7η

         

Γεωγραφία

    ΤΕΤΑΡΤΗ

 1η

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Θρησκευτικά

Μαθηματικά

 2η

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

 Αγγλικά

Ιστορία

 3η

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γυμναστική

Θρησ/κά

 4η

Μελέτη
Μελέτη

Γυμναστική

ΕυέλικτηΖώνη

Μαθηματικά

Αγγλικά

 5η

Γυμναστική
Ευέλικτη Ζώνη

Ιστορία

Αγγλικά

Φυσική

Μουσική

 6η

   

Αισθ.Αγωγή

Αγγλικά

Ευέλικτη Ζώνη

Γυμναστική

 7η

       

Κ. Π. Α

 

ΠΕΜΠΤΗ

 1η

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

 2η

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

 3η

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μελέτη

Γυμναστική

Μαθηματικά

Μαθηματικά

 4η

Ευέλικτη Ζώνη 

Μελέτη

Ευέλικτη Ζώνη

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

 5η

Ευέλικτη Ζώνη 

Γυμναστική

Μουσική

Ευέλικτη Ζώνη

Θρησκευτικά

Θρησ/κά

 6η

   

Θρησκευτικά 

Μελέτη

Μουσική

Γυμναστική

7η

           

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 1η

Γλώσσα

Γλώσσα

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γλώσσα

Γλώσσα

 2η

Μαθηματικά

Γυμναστική

Μελέτη

Μελέτη

Φυσική

Μαθηματικά

 3η

Γυμναστική

Ευέλικτη Ζώνη 

Αισθ.Αγωγή

Ευέλικτη Ζώνη

Γεωγραφία

Ιστορία

 4η

Μελέτη

Ευέλικτη Ζώνη 

Ευέλικτη Ζώνη

Γυμναστική

Ευέλικτη  Ζώνη

Γαλλικά

 5η

Μουσική

Αισθ. Αγωγή

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

Γυμναστική

Γαλλικά

 6η

   

Γυμναστική 

Αισθ.Αγωγή

Γαλλικά

Αισθ.Αγωγή

 7η

       

Γαλλικά

 

ΣΥΝ. ΩΡΩΝ

25

25

30

30

32

32

 

 

 

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                                                                                                                                         

ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η 12:35-13:15 Α΄-Β΄ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
2η 13:15-14:00 Α΄-Β΄ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
14:00-14:50 Γ  Ε  Υ  Μ  Α
3η14:50-15:30 Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄Ε΄- ΣΤ΄ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

 
                 

 

Create  by Panos Kammenos

Copyright © 2014. All Rights Reserved.